For the attention of Year 11 Leavers 2023
Our Jobs Growth Wales+ team currently has a summer programme for school leavers age 16 – 18 who are nervous about starting college or want to make new friends.

JGW+ Get ready for Summer 2023 A5 flyer (2).jpg


Ar hyn o bryd mae gan ein tîm Twf Swyddi Cymru+ raglen haf ar gyfer y rhai 16 – 18 oed sy’n gadael yr ysgol ac sy’n nerfus am ddechrau yn y coleg neu sydd eisiau gwneud ffrindiau newydd, allwch chi rannu hyn ar eich llwyfannau cyfryngau cymdeithasol? Diolch yn fawr !

JGW+ Get ready for Summer 2023 A5 flyer (1) (1).jpg