Eisteddfod Ysgol Rhosnesni – Dydd Gwyl Dewi – Mawrth 1af 2022

Pwy fydd Bardd Y Gadair yn Eisteddfod Ysgol Rhosnesni 2022?
Who will be Chaired as the Bard of Eisteddfod Ysgol Rhosnesni 2022?

Cystadlu brwd am Gadair Eisteddfod Ysgol Rhosnesni 2022!
Fierce competition for the Eisteddfod Ysgol Rhosnesni Bardic Chair!